Rozwiązania sztucznej inteligencji
i uczenia maszynowego

Wykorzystaj ukryty potencjał swoich danych i zautomatyzuj żmudne procesy biznesowe za pomocą technologii sztucznej inteligencji (AI/ML) ze wsparciem zespołu Globemy.

Zmagasz się ze skutecznym wdrożeniem technologii sztucznej inteligencji?

 

Sztuczna inteligencja przeobraża funkcjonowanie organizacji na całym świecie, a zapotrzebowanie na nią rośnie o 40% każdego roku. AI może przydać się, jeśli masz duże zbiory danych, ale nie możesz ich wykorzystać przy podejmowaniu decyzji biznesowych ze względu na wysokie koszty i uciążliwość analizy przez człowieka. Technologia ta pomoże Ci z uporaniem się z dużą liczbą powtarzalnych i czasochłonnych prac, których nie można zastąpić klasycznymi programami bazującymi na regułach i algorytmach. Wiele firm staje przed wyzwaniem znalezienia odpowiednich kompetencji, które pozwalają na użycie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Z pomocą wkracza Globema, oferując usługi wdrażania rozwiązań opartych na technologiach AI/ML.

Obszary zastosowania

Potencjał zastosowania sztucznej inteligencji nie ma ograniczeń, technologia ta może być wykorzystywana w szerokim zakresie problemów biznesowych. Nasz zespół zidentyfikuje potrzeby Twojej organizacji i dopasuje najlepsze rozwiązania z różnych obszarów AI/ML.

Analiza dokumentów

AI pozwala na kategoryzację danych w oparciu o treść dokumentów. Rozwiązanie to służy także wyszukiwaniu w dokumentach atrybutów takich jak daty czy lokalizacje (adresy, numery działek). Kolejną możliwością jest wyszukiwanie, identyfikacja i określanie położenia obiektów, których dotyczy dokument. AI może także służyć do analizowania tabeli punktów pomiarowych w celu odczytywania ich współrzędnych, uwzględniając także tabele słabszej jakości. W przypadku schematów lub map, rozwiązanie możesz wykorzystać do wykrywania napisów, co ułatwia wprowadzanie i weryfikację danych takich jak nazwy stacji i złącz, parametry odcinków, czy poziomy i wielkości napięć.

Wprowadzanie danych głosem, rozpoznawanie mowy

Technologia rozpoznawania mowy może mieć zastosowanie w postaci chatbotów lub asystentów głosowych. Nasze rozwiązania są oparte na usługach Google i obsługują wiele języków. Po wprowadzeniu komendy, otrzymana zostaje odpowiedz pochodząca z odpowiednich baz danych. Innym rozwiązaniem jest wprowadzanie danych głosem, przykładowo w celu wypełnienia cyfrowego formularza. Obsługiwane są synonimy i jednostki miary, a także wiele różnych atrybutów w jednej wypowiedzi użytkownika. Aplikacje mogą być wybudzane głosem i obsługują proste komendy.

Modelowanie predykcyjne, prognozowanie (Predictive Modelling)

To rozwiązanie, oparte na technice uczenia maszynowego (ML – Machine Learning), służy do analizowania dużych ilości danych i przekształcania ich w użyteczne predykcje/prognozy, które możesz wykorzystać do optymalizacji operacji biznesowych. Przykładem jest prognozowanie oparte na danych pogodowych, używane do przewidywania m.in. awarii urządzeń, poziomu produkcji energii z OZE, czy zapotrzebowania na energię lub inne media.

Rozpoznawanie obrazów

Jeśli w Twojej firmie występuje analiza informacji wizualnych, to rozwiązanie może być wykorzystane do rozpoznania, przeanalizowania i klasyfikacji danych pochodzących z zdjęć lub filmów. Na obrazach przeprowadzana jest klasyfikacja, wykrywane zostaje położenie obiektów oraz odczytywany tekst, także w wersji mobilnej i offline.

Przetwarzanie języka naturalnego (Natural Language Processing)

Jeśli Twoim celem jest analiza dużych ilości danych pochodzących od klientów, w tym opinii konsumentów, poprawa jakości doświadczeń użytkowników, czy podniesienie poziomu ich zaangażowania oraz dochodów firmy, to rozwiązanie będzie dla Ciebie idealne.

Dedykowany proces realizacji projektów AI sterowany wartością biznesową

Cały projekt wdrożenia dzielimy na dwie oddzielne fazy. Zaczynamy od etapu weryfikacji hipotezy biznesowej obejmującego analizę danych i przygotowanie raportu uzasadnienia biznesowego do wdrożenia produkcyjnego. Na bazie wyników tego etapu podejmujesz decyzje uruchomienia projektu wdrożenia docelowego rozwiązania.

pozyskiwanie danych ze zdjec

Projekt weryfikacji hipotezy biznesowej

1

Start

→ Określenie hipotez biznesowych do weryfikacji
→ Omówienie zakresu danych
→ Dyskusja semantyki danych i kontekstu biznesowego
→ Wyznaczenie kierunków i metod analizy danych
2

Analiza danych

→ Wstępne analiza danych i zależności
→ Budowanie prototypowych modeli
→ Testowanie modeli
→ Podsumowanie potencjału zawartego w danych
3

Wnioski

→ Raport wyników analiza danych
→ Rekomendacje w zakresie zbierania danych w przyszłości
→ Dyskusja uzasadnienia biznesowo i wstępna decyzja o uruchomieniu projektu wdrożenia produkcyjnego
→ Wstępny projekt i oferta na wdrożenie produkcyjne

Projekt wdrożenia produkcyjnego

1

Projekt architektury

→ Wykorzystanie komercyjnych usług AI/ML
→ Struktura komponentowa rozwiązania
→ Technologia wdrożenia: Docker/Kubernetes
→ Środowisko produkcyjne: chmura, infrastruktura klienta, hybrydowe
2

Budowa rozwiązania AI/ML

→ Zgromadzenie danych uczących i testowych
→ Tworzenie modeli AI/ML
→ Testowanie i dostrojenie modeli
→ Testy wydajnościowe i akceptacyjne
3

Uruchomienie produkcyjne

→ Integracje i zmiany w procesach biznesowych
→ Szkolenia
→ Wdrożenie produkcyjne
→ Monitorowanie wyników i okresowe douczenie modeli AI/ML
prognozer predykcja produkcji

Specjalizacje Globemy

Predykcje oparte o prognozy pogody

prognozy produkcji energii z OZE, zapotrzebowania na energię, przepływów energii w węzłach sieci, inne zjawiska zależne od pogody

Inteligentne przetwarzanie dokumentów

kategoryzacja dokumentów, ekstrakcja/indeksacja – czytanie schematów, wyciąganie atrybutów, geolokalizacja

Wieloźródłowe analizy geoprzestrzenne i usługi lokalizacyjne

z dostarczeniem syntetycznej informacji zarządczej

Metody i narzędzia zbierania i przetwarzania danych z użyciem głosu

(np. asystent głosowy) i obrazu (zdjęcia, filmy)

Rozwiązania dla sieci inteligentnych

symulacja, predykcja i optymalizacja działania sieci

Rozpoznawanie obiektów ze zdjęć i filmów

w tym zdjęć lotniczych/satelitarnych

Utrzymanie predykcyjne

typowanie urządzeń do przeglądów i wymiany na podstawie analizy historycznych danych pomiarowych i awaryjnych.

Planowanie optymalnych tras

pod kątem czasu przejazdu, oszczędności paliwa lub prądu, kolejności rozładunku itp.

Co możesz zyskać?

Szybką weryfikację wartości biznesowej drzemiącej w danych historycznych, rekomendacje jakie dane gromadzić w przyszłości, aby budować efektywne modele sztucznej inteligencji oraz uzasadnienie biznesowe do wdrożenia docelowego rozwiązania AI/ML.

Usprawnienie procesów biznesowych wynikające z wdrożenia produkcyjnego rozwiązania z użyciem modeli sztucznej inteligencji (AI/ML), które pomogą ci zaoszczędzić czas i pieniądze, minimalizować ryzyko lub podniosą jakość twoich usług.

Dlaczego warto z nami współpracować?

Posiadamy status Centrum Badawczo-Rozwojowego i dysponujemy zespołem analityków, naukowców danych i informatyków.

Poznaj nasze projekty badawczo-rozwojowe wykorzystujące AI/ML:

  • PROGO – obszarowe prognozowanie produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii z uwzględnieniem jej wpływu na obciążenia węzłów sieci
  • SORAL – system oceny stanu technicznego i ryzyka awarii linii kablowych SN oparty o badania diagnostyczne wykonywane w trybie off-line
  • ESRS – inteligentny system rekonfiguracji sieci nN w stanach awaryjnych i normalnych, z systemem wsparcia służb monterskich
  • ElGrid 2020 – narzędzie wspomagające (R)ewolucję w prognozowaniu i optymalizacji sieci przesyłowych i dystrybucyjnych
4res screen

Współpracujemy blisko z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniką Warszawską i Politechniką Łódzką.

locdoc screen
Autorskie rozwiązania oparte na technologiach AI/ML:

  • 4RES – usługa automatycznego dostarczania prognoz produkcji energii elektrycznej w źródłach odnawialnych na potrzeby handlu energią oraz utrzymania ruchu w sieci. Zobacz mapę prognoz produkcji OZE w Polsce.
  • Topologia nN – aplikacja mobilna do inwentaryzacji sieci niskiego napięcia wykorzystująca rozpoznawanie głosu i obrazów.
  • LocDoc – przestrzenna baza dokumentów oparta o automatyczną kategoryzację dokumentacji technicznej.
  • prognOZEr – serwis publikujący aktualną prognozę produkcji energii elektrycznej z wiatru i słońca dla Polski
  • Inteligentne Formularze – rozwiązanie wspierające pozyskiwanie specjalistycznych danych i informacji o lokalizacji z pomocą urządzenia mobilnego, które usprawnia raportowanie prac terenie za pomocą obrazu i głosu.

Zaufali nam

Skorzystaj z profesjonalnych usług wdrażania rozwiązań sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego

1. Umów się na prezentację i inicjalne warsztaty

Omówienie hipotezy biznesowej, wstępny przegląd źródeł danych oraz omówienie fazy analizy uzasadnienia biznesowego.

2. Zamów raport analizy uzasadnienia biznesowego

Analiza danych, wstępne modele i przygotowanie raportu uzasadnienia biznesowego.

3. Podpisz umowę na wdrożenie docelowego rozwiązania

Uruchomienie produkcyjne systemu, okresowe przeglądy i dostrojenie modeli.