Skip to main content

FG TIME 2021 – Technologie operacyjne przemysłu 4.0

By 20 marca, 202128 maja, 2021Wydarzenia
fg time

Trzynasta edycja Forum Gospodarczego TIME już za nami! Konferencja odbyła się w dniach 8-11 marca, a Globema była jej partnerem wspierającym. Dostępne są już nagrania z prezentacji – zapraszamy do zapoznania się z wystąpieniami.

W tym roku głównym tematem wydarzenia była „Europa 2030” – uczestnicy dyskutowali m.in. na temat reformy otoczenia regulacyjnego przemysłu sieciowego, komunikacji elektronicznej oraz cyfryzacji systemów finansowych w Polsce i Europie. Tematyka forum dzieliła się na cztery nurty tematyczne: infrastrukturalny, przemysłowy, finansowy oraz usługowy.

9 marca, w drugim dniu konferencji, poświęconym przemysłowi, odbyła się m.in. dyskusja panelowa Technologie operacyjne przemysłu 4.0. Wzięli w niej udział:

  • Małgorzata Darowska – pełnomocnik Ministra Infrastruktury ds. Bezzałogowych Statków Powietrznych, Ministerstwo Infrastruktury
  • Ewa Mikos – przewodnicząca Komisji Cyfryzacji I4.0, Development Manager, Siemens
  • Paweł Pisarczyk – prezes zarządu Phoenix Systems
  • Marek Gondzio – prezes Globemy

Dyskusję prowadził Jarosław Tworóg, wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, czyli głównego organizatora Forum.

Uczestnicy panelu rozmawiali o tym, kiedy i w jakim stopniu możliwe będzie wykorzystanie potencjału technologii operacyjnych do poprawy konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Przy tej okazji zdefiniowali rodzaje i rolę technologii operacyjnych jako elementu unijnej strategii Zielonego Ładu.

Marek Gondzio zauważył, że standardowy podział technologii przemysłu 4.0 na operacyjne, informacyjne i transakcyjne jest nieostry, co uwidoczniło się w szczególny sposób w 2020 roku. – Czas pandemii sprawił, że postrzeganie wielu technologii zmieniło się, a problemy cyfryzacji, automatyzacji, robotyzacji i wszystkiego, co wynika z konieczności ograniczenia kontaktów międzyludzkich, wyszły na pierwszy plan i zaczęły być rozpatrywane całościowo – dodał prezes Globemy.

Zapraszamy do obejrzenia całej dyskusji: