Skip to main content

Trendy w branży geoprzestrzennej 2024 – poznaj najważniejsze, dowiedz się, których absolutnie nie możesz przegapić

By 20 stycznia, 202410 kwietnia, 2024Badania i Rozwój, FME, Sztuczna Inteligencja
Trendy w branży geoprzestrzennej 2024

Szczególnie ostatnie lata niemal przyzwyczaiły nas do rewolucji dziejących się na naszych oczach. Nie sposób nie zauważyć dynamicznych zmian, jakie przynosi rozwój technologii informacyjnych i ich wpływu na niemal każdą dziedzinę życia.

W tym artykule przyjrzymy się najważniejszym trendom na rok 2024, których nie można ignorować, jeśli chce się nadążać za zmieniającą się rzeczywistością (również biznesową), a które będą kształtować krajobraz technologiczny w najbliższych latach.

1. Wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI)

Na pewno nie jest zaskoczeniem, że to zestawienie otwiera właśnie sztuczna inteligencja. AI i Machine Learning (ML) to technologie, które rewolucjonizują niemal każdy obszar życia, w tym również krajobraz technologiczny.

Wykorzystanie AI w parze z technologiami geoprzestrzennymi zmienia sposób gromadzenia, analizowania i wizualizacji danych przestrzennych.

Zastosowanie AI do rozpoznawania obrazu jest wykorzystywane do identyfikowania wzorców w obszernych zbiorach danych i analizie obrazów (np. zdjęć lotniczych). Z kolei rozpoznawanie mowy jest wykorzystywane w interakcjach z urządzeniami za pomocą głosu (np. w aplikacjach służących do zbierania danych w terenie). Technologia ta zmienia więc sposób w jaki komunikujemy się z programami – redukując konieczność wydawania pisemnych komend na rzecz komend głosowych.

Swój charakter i przeznaczenie zmieni też dokumentacja techniczna. Do tej pory była tworzona przede wszystkim z myślą o użytkownikach obsługujących program, teraz będzie tworzona dla sztucznej inteligencji.

Warto wiedzieć!

Mimo że wydawać się może, że sztuczna inteligencja przeżywa właśnie szczyt popularności, w rzeczywistości wiele firm stawia dopiero pierwsze kroki w pracy z tą technologią. Według raportu O’Reilly 38% z nich pracuje z nią krócej niż rok. Wszystkie obserwowane już zmiany są więc tylko początkiem transformacji, jaką przyniesie zastosowanie sztucznej inteligencji w coraz to nowszych obszarach.

2. Nowe zastosowania wirtualnej oraz rozszerzonej rzeczywistość (VR i AR)

Obok sztucznej inteligencji, coraz więcej zastosowań, również biznesowych, znajduje wirtualna (VR) i rozszerzona (AR) rzeczywistość. Pozwala doświadczyć tego, co wcześniej można było tylko wyczytać z danych, wykresów, zestawień i umożliwia – dosłownie – wejście w przestrzeń danego zagadnienia.

Pomaga spojrzeć na problem z innej perspektywy i dostrzec zależności, trudne do zaobserwowania z pomocą dotychczas stosowanych metod analiz informacji czy wizualizacji.

VR i AR znajduje zastosowanie w biznesie i przemyśle, pomaga m.in.:

  • Wizualizować produkty i rozwiązywać problemy projektowe zanim produkt powstanie w formie fizycznej, co usprawnia proces projektowy i produkcyjny.
  • Pomaga testować aplikacje w bardziej realistyczny sposób.
  • W branży AEC (Architecture, Engineering, Construction), technologia BIM (building information modeling) w połączeniu z wirtualną rzeczywistością, ułatwia współpracę planistów ze specjalistami GIS i umożliwia tworzenie modeli lepiej oddających rzeczywistość.

3. Jeszcze większe znaczenie danych wysokiej jakości

Trudno mówić o transformacji cyfrowej czy wykorzystaniu sztucznej inteligencji bez poświęcenia uwagi danym. Są najważniejszym zasobem cyfrowych organizacji i podstawą działania AI. Coraz szersze wykorzystanie sztucznej inteligencji do złożonych analiz i projektów sprawia, że dbałość o wysoką jakość danych jest tym ważniejsza.

Wykorzystując sztuczną inteligencję do poszukiwania odpowiedzi na złożone problemy, chcemy mieć pewność, że zaproponowane rozwiązania są wiarygodne i rzetelne, a będzie to możliwe tylko, jeśli dostarczymy algorytmom AI wysokiej jakości informacje. Dlatego też firmy i instytucje będą poszukiwały rozwiązań, które będą w stanie ją zagwarantować.

Więcej o jakości danych przeczytasz w artykule: Jak zadbać o jakość danych i dlaczego walidacja to podstawa?

4. Coraz większy nacisk na Cyberbezpieczeństwo

Powszechna cyfryzacja sprawia, że zapewnienie bezpieczeństwa danych staje się coraz bardziej palącym problemem dla firm i instytucji publicznych. Według raportu Acronis Mid-Year Cyberthreats Report 2023, obserwujemy znaczny wzrost liczby cyberataków.

Według innego raportu – KPMG – głównymi barierami utrudniającymi firmom zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń cyfrowych są ograniczony budżet i brak wykwalifikowanych pracowników. Ponieważ nie są to kwestie, którym można szybko zaradzić, firmy i instytucje będą poszukiwały usług i wsparcia dostawców zewnętrznych w tym zakresie.

5. Internet rzeczy (IoT) i analiza danych w czasie rzeczywistym

Internet rzeczy (IoT), w których obiekty i urządzenia fizyczne wyposażone w czujniki są połączone pomiędzy ze sobą za pomocą sieci Internetowej, umożliwia zbieranie i wymianę danych pomiędzy nimi w czasie i wykonywanie zaawansowanych analiz w czasie rzeczywistym na ich podstawie.

Wykorzystanie AI w IoT jeszcze przyspiesza ten proces i jeszcze zwiększa stopień zaawansowania analiz. Integracja IoT ze sztuczną inteligencją sprawia, że analizy te mogą być jeszcze bardziej pogłębione i tworzone w sposób jeszcze bardziej wydajny.

Internet rzeczy zyskuje coraz większe znaczenie w obszarach takich jak:

logistyka

rolnictwo

ochrona zdrowia

sektor przemysłowy

Szczególnie szybko rozwijającą się gałęzią IoT jest sektor przemysłowy. Przedsiębiorstwa wykorzystują go do integracji maszyn i urządzeń przemysłowych wyposażonych w sensory i zbierania danych za ich pośrednictwem. IoT jest tu wykorzystywany m.in. do monitorowania i zarządzania operacjami.

Coraz częściej wykorzystywany jest też do zarządzania sieciami w mieście, oświetleniem ulicznym, gospodarką wodną, etc. ucieleśniając tym samym jeden z elementów koncepcji inteligentnych miast (smart cities).

Z kolei połączenie Internetu rzeczy z rozwiązaniami GIS i wykorzystaniem danych przestrzennych może pomóc w pozycjonowaniu obiektów i analityce w czasie rzeczywistym na dużych zbiorach danych. Coraz powszechniejsze wykorzystanie tego rodzaju analizy oznacza, że coraz bardziej poszukiwane będą rozwiązania, które będą w stanie sprawnie integrować i natychmiast analizować dane pochodzące z sensorów urządzeń.

6. Digital Twins – cyfrowe bliźniaki

Cyfrowe bliźniaki – interaktywne, cyfrowe kopie fizycznych obiektów w terenie, np. sieci telekomunikacyjnych czy energetycznych, odzwierciedlają ich parametry i procesy zachodzące z ich udziałem. Pozwalają monitorować urządzenia, tworzyć analizy i symulacje. Są wykorzystywane m.in. w utrzymaniu infrastruktury (zapobieganie awariom i usuwanie tych powstałych), procesach logistycznych czy symulacjach projektowych.

Dowiedz się więcej o tworzeniu cyfrowych bliźniaków sieci!

7. Automatyzacja – w celu podniesienia wydajności działania

Automatyzacja powtarzalnych czynności (i wykorzystanie w tym celu AI) wpływa na przyspieszenie wielu procesów biznesowych stając się kluczowym elementem w tworzeniu oprogramowania i rozwijaniu nowych produktów. Pozwala tez podnieść wydajności realizacji usług tak, aby spełniały oczekiwania coraz bardziej wymagającego rynku.

Jednak wprowadzenie automatyzacji i analityki w chmurze może napotkać na problemy natury infrastrukturalnej, jak silosy danych o strukturze utrudniającej automatyzację, zbyt skomplikowane konfiguracje analityczne w chmurze, czy niewystarczająco zintegrowane stosy technologii danych.

Firmy będą więc coraz częściej poszukiwały takich rozwiązań, które pomogą w pełni wykorzystać potencjał gromadzonych przez nie danych, a jednocześnie zapewnią ich bezpieczeństwo i pozwolą zachować zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przechowywania, przetwarzania i bezpieczeństwa informacji.

Więcej o automatyzacji przeczytasz w artykule: Automatyczne przetwarzanie danych – kluczowe korzyści i obszary zastosowania

8. Bardziej zrównoważone technologie

Obok rewolucji cyfrowej, drugim zagadnieniem charakterystycznym dla współczesnych czasów jest konieczność dbania o środowisko i ograniczanie negatywnego wpływu działalności człowieka, w tym także technologii, na Ziemię. Dlatego tak ważne jest nie tylko tworzenie rozwiązań wydajnych i przynoszących zyski ekonomiczne, ale takich, które będą miały możliwie najmniejszy wpływ na środowisko, były energooszczędne i wykorzystywały zasoby naturalne w możliwie najbardziej wydajny sposób.

Firmy informatyczne coraz częściej angażują się w procesy projektowania z uwzględnieniem efektywnego zużycia energii, recyklingu komponentów oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Wdrażanie technologii z myślą o ekologii obejmuje także promowanie bardziej energooszczędnych rozwiązań, takich jak chmury obliczeniowe czy technologie związane z odzyskiem energii.

Dbanie o środowisko

9. Szerokie wykorzystanie inteligencji przestrzennej

Na znaczeniu będzie zyskiwać analiza danych w kontekście geograficznym – tzw. analityka lokalizacji. Już teraz pomaga usprawnić działania operacyjne, a także ułatwia podejmowanie decyzji strategicznych w takich sektorach jak FMCG, CPG, bankowość, usługi finansowe czy ubezpieczenia, pomagając w wyborze lokalizacji pod nowe punkty handlowe czy ułatwiając tworzenie rzetelnych szacunków ryzyka ubezpieczeniowego

Dowiedz się więcej o wykorzystaniu danych geoprzestrzennych w branży ubezpieczeniowej: Efektywne wykorzystanie danych geoprzestrzennych – zastosowanie analityki lokalizacji w branży ubezpieczeniowej

10. Rozwój chmury obliczeniowej

Aby przodować na rynku, firmy stawiają sobie za cel dostarczanie coraz bardziej elastycznych i spersonalizowanych usług, dlatego też same potrzebują podobnej elastyczności od rozwiązań, które wspierają ich działalności – w tym systemów i rozwiązań IT.

Utrzymanie i dbanie o aktualność infrastruktury i oprogramowania może być zbyt dużym obciążeniem dla firm i hamować ich rozwój, dlatego dostawcy oprogramowania oferują swoje rozwiązania w chmurze. Przykładem takiego podejścia może być Google Cloud Platform od Google czy FME Flow Hosted oferowane przez Safe Software. W tym modelu utrzymanie infrastruktury, aktualizacje oprogramowania, przechowywanie i zapewnienie bezpieczeństwa danych – to wszystko odpowiedzialność dostawcy usługi.

Chmura

11. Nowe sposoby przechowywania i przetwarzania danych

Wytwarzanie ogromnych ilości danych wymusza zmiany w sposobie, w jakim są przechowywane i przetwarzane. Wiele organizacji, szczególnie z branży geoprzestrzennej przenosi swoje zasoby do chmury (stąd wzrost popularności natywnych chmurowych formatów danych), która zwiększa możliwości interoperacyjności danych, zmniejsza opóźnienia w przetwarzaniu i ułatwia zarządzanie nimi. Trendem jest też przetwarzanie danych jak najbliżej miejsca ich przechowywania (tzw. edge computing), co eliminuje potrzebę ich przenoszenia i opóźnienia wynikające z ograniczeń w transferze danych.

Innym aspektem ważnym w kontekście przechowywania danych jest ich odporność na cyberataki. Rozwiązania do przechowywania i przetwarzania danych nabierają strategicznego znaczenia. Muszą zapewnić bezpieczeństwo danych, chroniąc je przed wyciekiem i kradzieżą, a jednocześnie umożliwiać ich efektywne udostępnianie odpowiednim aplikacjom.

Dynamicznie rozwijające się rozwiązania kształtują nowy, fascynujący krajobraz branży technologicznej, w tym geoprzestrzenne. Coraz większą rolę zaczynają odgrywać sztuczna inteligencja, Internet rzeczy, usługi chmury obliczeniowej, cyberbezpieczeństwo, a także technologie wirtualnej rzeczywistości (VR) i rozszerzonej rzeczywistości (AR). To jednak nie tylko nowe szanse, ale także liczne wyzwania. Rozwój technologiczny idzie w parze z koniecznością poszukiwania bardziej zrównoważonych rozwiązań o mniejszym wpływie na środowisko naturalne. Zmusza też firmy do zrewidowania swoich strategii biznesowych – bez tego nie będą miały szans nadążyć za tempem zmian i utrzymać się na rynku.

Sukces wielu firm, w obliczu wyzwań jakie przyniesie rok 2024 (oraz kolejne) zależy od gotowości przedsiębiorstw do zaakceptowania dynamiki zmian i wprowadzania kolejnych innowacji. Wiele zależy od wyboru odpowiednich narzędzi, a także partnera technologicznego, który będzie dysponował wiedzą i doświadczeniem, aby dobrać rozwiązania najlepiej odpowiadające potrzebom danej organizacji.

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc! Skontaktuj się z nami.