Usługi specjalistyczne

Globema oferuje szeroki wachlarz usług specjalistycznych. Poza wdrożeniami i standardowym utrzymaniem świadczymy również usługi ciągłe w postaci administracji systemami i usługi jednorazowe, w tym m.in.: audyt bezpieczeństwa, wydajności, rekomendację sprzętową oraz asystę w przeniesieniu systemu na nową infrastrukturę.

Google Partner, GE Partner, Safe Software Partner

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą usług specjalistycznych:

  Przygotowanie rekomendacji sprzętowej

Usługa rekomendacji sprzętowej jest kierowana do właścicieli biznesowych produktów i szefów działów IT w celu wsparcia procesu wyboru odpowiednich komponentów sprzętowych zapewniających stabilne działanie systemów opartych na platformie Smallworld.

  Przygotowanie planu migracji systemu

Usługa przygotowania planu migracji ma na celu sprawne i terminowe wykonanie migracji i całkowitego lub częściowego przygotowania pracowników do wykonania wszystkich czynności związanych z instalacją i konfiguracją nowego środowiska.

  Usługa asysty w migracji na nowy sprzęt

Usługa asysty w migracji na nowy sprzęt jest zalecana, gdy pojawia się potrzeba minimalizacji ryzyka migracji i całkowitego lub częściowego odciążenia pracowników od obowiązków związanych z instalacją i konfiguracją istniejącego środowiska na nowym serwerze. Asysta w migracji może być wykonana w oparciu o założenia stworzone w ramach usługi przygotowania planu migracji systemu.

  Optymalizacja wydajności systemu

Usługa optymalizacji wydajności systemu kierowana jest do działów IT oraz właścicieli biznesowych produktu w celu dostosowania wydajności systemu do zmieniających się warunków i potrzeb Klienta. Optymalizacja pozwala na poprawę wydajności systemu poprzez zmianę architektury systemowej, bądź też odpowiednią rekonfigurację systemu. Usługa musi być poprzedzona audytem wydajności.

  Konfiguracja kopii bezpieczeństwa baz danych Smallworld

Usługa administracji kopiami bezpieczeństwa baz danych Smallworld jest wykonywana z użyciem wbudowanych, dedykowanych narzędzi platformy. Kierujemy ją do administratorów i szefów działów IT odpowiedzialnych za utrzymanie systemów. Usługa pozwala na szybkie i pewne skonfigurowanie kopii bezpieczeństwa oraz odciążenie pracowników IT długotrwałymi testami backupów baz danych Smallworld.

  Instalacja środowiska Smallworld

Usługa instalacji systemów Smallword jest kierowana do właścicieli biznesowych produktów i szefów działów IT w celu całkowitego lub częściowego odciążenia ich pracowników, od istotnego acz niełatwego procesu instalacji i konfiguracji środowiska. Usługa może obejmować pełną instalację lub pomoc dla Państwa zespołu przy tej czynności oraz weryfikację już zainstalowanego środowiska.

  Audyt wydajności systemu

Usługa audytu wydajności to przede wszystkim weryfikacja aktualnej wydajności systemu i identyfikacja miejsc, które obecnie bądź w przyszłości mogą powodować niesatysfakcjonującą szybkość działania danego obszaru aplikacji. Rezultatem audytu jest raport zawierający zalecenia zmian w architekturze bądź sprzęcie w odniesieniu do aktualnych i przyszłych potrzeb klienta.

  Audyt bezpieczeństwa systemu

Przedsiębiorstwa posiadające wdrożony system GIS są odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji przechowywanych w bazie danych, a także za dostęp do kodu aplikacji. Administratorzy utrzymujący system bazują na dokumentacji i wiedzy zdobytej podczas szkoleń. Okresowa weryfikacja zastosowanych zabezpieczeń może potwierdzić skuteczność dotychczasowych działań bądź znaleźć luki umożliwiające dostęp do danych nieautoryzowanym użytkownikom.

Prowadzimy również szkolenia  użytkowe i administracyjne

Usługa szkoleń użytkowych i administracyjnych jest kierowana m.in. do nowych Klientów, którzy wcześniej nie mieli styczności z aplikacjami z portfolio Globemy, GE, Google czy Safe Software oraz do firm, które zatrudniają nowych pracowników, wdrażają nowe oprogramowanie lub potrzebują szkoleń uzupełniających. Usługa może być świadczona w siedzibie Globemy lub u Klienta. Globema jest autoryzowanym centrum szkoleniowym GE Smallworld (Smallworld Authorized Training Center), a także jako jedyna firma w Europie Środkowo-Wschodniej, posiada status Certyfikowanego Trenera FME. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem.