Audyt danych i systemów GIS

Oferujemy kompleksowy audyt IT, który znacznie zwiększa efektywność wykorzystywanych narzędzi informatycznych. Zobacz, jak nasi specjaliści mogą pomóc twojej firmie.

Pełne wykorzystanie w codziennej pracy systemu paszportyzacji/zarządzania majątkiem sieciowym lub innego informatycznego rozwiązania geoprzestrzennego zależy w dużej mierze od jakości danych zgromadzonych w systemie oraz skutecznej reorganizacji procedur i przepływu głównych procesów biznesowych. Przedsiębiorstwom często brakuje spójnej koncepcji wykorzystania danych i funkcjonalności we współpracy wielu działów firmy.

Nasze usługi audytorskie obejmują szereg technologii (m.in.: GE Smallworld, Google Maps, Oracle etc.) oraz wiele systemów (GIS, Network Inventory, OSS, WFM i inne). Nasi konsultanci pomogą wypracować odpowiednią strategię działania, która pomoże zwiększyć zakres wykorzystania systemu w codziennej pracy całej firmy.

Audyt danych i Analiza procesów biznesowych

Oferujemy audyt danych w zakresie spójności, kompletności i jakości. Na podstawie przeglądu skuteczności procedur utrzymania danych proponujemy rozwiązania zapewniające jakość danych w systemie w kontekście zmian operacyjnych na sieci.

Audyt procesów biznesowych obejmuje weryfikację rzeczywistego wykorzystania funkcjonalności w procesach biznesowych. W ramach analizy określamy stopień realizacji celów biznesowych priorytetowych dla przedsiębiorstwa. Proponujemy rozwiązania organizacyjne i techniczne eliminujące bariery i trudności związane z wykorzystaniem danych i specyficznych funkcjonalności. Opracowujemy procedury stanowiskowe dla działów biznesowych. Weryfikujemy procedury administracji systemem, analizujemy wydajność, dostępność oraz utrzymanie i rozwój funkcjonalny.

Korzyści z przeprowadzonego audytu:

  • Dostęp do aktualnych danych na temat sieci;
  • Zwiększony zakres wykorzystania systemu oraz majątku sieciowego;
  • Uzyskanie kompletnego planu dalszego rozwoju sieci oraz określenie wymogów dla przyszłych inwestycji;
  • Wyznaczenie właściwego czasu wycofania z użytku starszych technologii;
  • Zminimalizowanie zakłóceń w dostarczaniu usług klientom końcowym w czasie wprowadzania nowej infrastruktury lub nowych usług.