Pozyskiwanie i migracja danych

Pozyskanie i migracja danych są kluczowe dla skutecznego wdrożenia systemu paszportyzacji/zarządzania majątkiem sieciowym. Dane o sieci powinny być traktowane jako jeden z ważniejszych składników majątku firmy – aktualne informacje o zasobach sieciowych są niezbędne do sprawnego dostarczania i utrzymania usług oraz podejmowania efektywnych decyzji inwestycyjnych.

Pozyskiwanie danych

do systemu

paszportyzacji sieci

Projekt pozyskania danych zawsze jest złożony ze względu na dużą ilość informacji oraz rozproszone źródła danych (dokumentacja papierowa i elektroniczna). Dodatkową komplikację stanowi także często niska jakość i wiarygodność dokumentacji, co prowadzi do konieczności przeprowadzenia inwentaryzacji w terenie. Stosujemy sprawdzoną i efektywną metodologię migracji danych oraz dysponuje doświadczonym zespołem, który zajmuje się organizacją i zarządzaniem projektem pozyskania danych, automatyczną i półautomatyczną migracją danych z istniejących źródeł elektronicznych oraz manualną migracją z dokumentacji papierowej.

Dostarczanie i ładowanie map oraz implementacja właściwych układów współrzędnych

Nasi konsultanci doradzają przy wyborze odpowiednich zasobów kartograficznych. Wspieramy klienta w procesie negocjacji i zakupu map wektorowych, rastrowych, topograficznych, zasadniczych oraz ortofotomap. Wykonujemy skanowanie, czyszczenie i kalibrację klasycznych map papierowych, a także konwersję map wektorowych do żądanej postaci.
Definiujemy państwowe układy współrzędnych w systemie Smallworld. Posiadamy gotowe rozwiązania dla Polski, Czech, Słowacji i Rumunii i Węgier. Definiujemy układy lokalne na podstawie informacji z Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Gwarantujemy poprawne przekształcenia map między układami współrzędnych.

Automatyczna migracja danych i manualna wektoryzacja

Przeprowadzamy migrację danych dostępnych w dowolnej strukturalnej postaci elektronicznej do bazy Smallworld lub innej. Wykonujemy lub nadzorujemy ręczne wprowadzanie danych geometrycznych  i alfanumerycznych z map, schematów i innych źródeł papierowych. Stosujemy procedury kontroli jakości wprowadzonych danych i testów akceptacyjnych wypracowanych w trakcie projektów dla UPC Polska i Multimedia Polska. Wspieramy i wdrażamy również proces zbierania danych w terenie za pomocą aplikacji mobilnych oraz odpowiednio szkolimy pracowników terenowych.

Nasze doświadczenie

Ukończyliśmy ponad 100 małych i dużych projektów migracji danych dla przedsiębiorstw sieciowych. Z naszych usług skorzystały firmy:

  • telekomunikacyjne (UPC Polska, UPC Słowacja, T-Mobile, Telia DK, Multimedia);
  • energetyczne (PGE Dystrybucja Łódź, EnergiaPro Oddział w Jeleniej Górze);
  • ciepłownicze (m.in. Dalkia, MPEC Kraków, MPEC Rzeszów);
  • przesyłu ropy (PERN).