Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu

  Firma (wymagane)

  Stanowisko (wymagane)

  Dane firmy

  Adres Firmy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Dodatkowe uwagi:

  Liczba miejsc jest ograniczona - organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.

  Oświadczam, że zapoznałem się z <strong> <a href='https://cms.globema.pl/glbmedia/22-2019-09-19-seminarium_cieplownicy_2019.pdf'>Regulaminem</strong> i akceptuję jego warunki.</a></p>

  Wyrażam dobrowolną zgodę na przesyłanie informacji o ofercie Globemy z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Globema sp. z o.o.

  W związku z powyższym oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: * Administratorem danych osobowych jest Globema sp. z o.o. (ul. Wita Stwosza 22, 02-661 Warszawa), NIP 5212743872, KRS 0000024100, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. * Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wita Stwosza 22, 02-661 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres gdpr@globema.com. * Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu marketingu produktów i usług z oferty Globemy, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. * Dane osobowe nie są  poddane profilowaniu. * Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty powiązane (Globema RO SRL, Globema CS s.r.o) oraz uprawnionym na mocy przepisów prawa. * Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów marketingu własnego, ale nie dłużej niż do momentu wypisania się z naszej listy. * Mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. * Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  Masz dodatkowe pytania?

  Skontaktuj się z nami:

  sales@globema.pl
  + 48 22 848 73 13

  Globema Sp. z o.o.
  ul. Wita Stwosza 22
  02-661 Warszawa