Wdrożenie EC.GIS w PEC Gniezno zakończone

By 3 kwietnia, 201522 czerwca, 2020Ciepłownictwo

Globema terminowo zakończyła wdrożenie opartego na platformie Smallworld systemu EC.GIS w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Gnieźnie. Rozwiązanie Globemy będzie wykorzystywane do zarządzania majątkiem sieciowymi, na który składa się 41,15 km miejskiej sieci ciepłowniczej. Ciepło rozdzielane jest między obiekty odbiorców poprzez 232 węzłów cieplnych, z czego 190 to węzły własne, a 42 obce.

Oprócz bazowej platformy GIS wdrożone zostały także moduły:

 • Awarie i dyspozytor;
 • Sieć alarmowa;
 • Obliczenia;
 • Służebność przesyłu.

Implementacja obejmowała również migrację danych o sieci z podkładów map rastrowych i systemu billingowego. Ponadto EC.GIS został zasilony danymi opisowymi z systemu ZSI firmy Unisoft (sieci, odbiorcy/odbiory) oraz zintegrowany z systemem telemetrii TelWin. Na zakończenie projektu pracownicy PEC Gniezno odbyli szkolenia z obsługi systemu. Obecnie Globema świadczy usługę gwarancyjną wdrożonego rozwiązania. Realizacja całęgo projektu trwała pół roku.

Dlaczego wybrano rozwiązanie Globemy?

PEC Gniezno zdecydowało się na wdrożenie nowego systemu do ewidencji i zarządzania siecią ciepłowniczą głównie z uwagi na:

 • zapewnienie większej funkcjonalności dostarczanej przez specjalistyczne moduły biznesowe;
 • kompatybilność ze stosowanym w przedsiębiorstwie rozbudowanym systemem telemetrycznym;
 • integrację z obliczeniami hydraulicznymi;
 • łatwość użytkowania, zarówno z poziomu przeglądarki internetowej, jak i pełnej wersji edycyjnej.

O systemie EC.GIS

Podstawowy moduł systemu służy do ewidencji majątku sieciowego i zarządzania tym majątkiem w pełnym zakresie danych o sieci. Na bazie danych można wykonywać analizy przestrzenne i topologiczne, raporty statystyczne i specjalistyczne. Wiele takich raportów jest już zdefiniowanych w systemie i gotowych do użycia.

EC.GIS zapewnia wsparcie w następujących obszarach działania:

 • ewidencja i dokumentacja sieci ciepłowniczej;
 • wsparcie prac dyspozytora;
 • obsługa awarii i prac planowych;
 • planowanie rozwoju i modernizacji sieci;
 • bieżąca eksploatacja sieci;
 • obsługa klienta.

dh2
Dowiedz się więcej Rozwiązania Globemy