Wdrożenie FFA w firmie EmiTel zakończone

Autor 23 października, 201222 czerwca, 2020Field Service Management, Telekomunikacja

Globema zakończyła implementację systemu FFA (Field Force Automation) u wiodącego operatora naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce. Z rozwiązania korzysta około 300 pracowników mobilnych.

Projekt rozpoczął się na początku 2012 roku i został pomyślnie zakończony po 6 miesiącach pracy. Globema wykonała dostawę i implementację systemu, dostosowując rozwiązanie do specyficznych wymagań i potrzeb EmiTela. Zespół Globemy był odpowiedzialny za wdrożenie produkcyjne systemu oraz przeprowadzenie szkoleń dla wszystkich pracowników EmiTela, którzy będą korzystać z rozwiązania. Jednymi z kluczowych elementów projektu było dostosowanie mechanizmów przydziału zadań do szczegółowych wymagań polskiego Kodeksu Pracy oraz stworzenie rozwiązań dedykowanych umożliwiających zapewnienie zrównoważonego czasu pracy i optymalnego przydziału zadań. Umowa obejmuje również serwis i utrzymanie systemu po wdrożeniu.

Krzysztof Jabłoński, Dyrektor ds. technologii w EmiTelu:
„Wybraliśmy ofertę Globemy na FFA głównie dlatego, że potrzebowaliśmy rozwiązania bazującego na światowym produkcie oraz partnera z udokumentowanym doświadczeniem w implementacjach. Globema przeprowadziła dokładną analizę biznesową i zaprezentowała model inwestycyjny na podstawie naszych rzeczywistych danych i aktualnego środowiska pracy. Analiza dostarczyła wiarygodny dowód na to, że realizacja FFA umożliwi nam osiągnięcie oczekiwanych korzyści, takich jak wzrost produktywności i redukcji kosztów operacyjnych.”

O firmie EmiTel

EmiTel to wiodący operator naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce. Świadczy usługi podzielone na trzy główne segmenty: radio i telewizja, telekomunikacja oraz infrastruktura. EmiTel jest krajowym liderem w zakresie prac związanych z cyfryzacją emisji radiowo-telewizyjnych, jak również rozwojem usług bazujących na nowoczesnych systemach łączności bezprzewodowej. Firma świadczy także usługi dzierżawy miejsca na kilkuset posiadanych wieżach i masztach.

Do czego służy system FFA?

Field Force Automation jest rozwiązaniem wspierającym zarządzanie zadaniami realizowanymi przez służby techniczne firmy sieciowej. System zbiera w jeden strumień wszystkie zlecenia prac z całej organizacji, włączając w to tworzenie zadania, planowanie, przydział odpowiedniego wykonawcy, śledzenie SLA (wymagany przez klienta poziom usługi), zarządzanie częściami zamiennymi, oraz prognozowanie, jaki wolumen prac będzie w przyszłości dystrybuowany, z uwzględnieniem czasu i obszarów działania. System zawiera sprawdzone rozwiązania w efektywnym zarządzaniu zasobami oraz w wyszukiwaniu marszruty optymalnej pod względem odległości i czasu. Gotowe mechanizmy integracji z innymi systemami (GIS, CRM, ERP, Workflow) wykorzystują standardowe protokoły i stwarzają możliwość poprawy efektywności realizacji zadań.