Aktualności z Centrum Rozwoju Oprogramowania

Europejska Konferencja Użytkowników Smallworld

By | Wydarzenia

W dniach 4 – 6 marca 2009 roku w Sorrento, Włochy, odbędzie się kolejna Europejska Konferencja Użytkowników oprogramowania GE Smallworld.

Konferencja oraz towarzyszące jej wystawa i warsztaty to nie tylko znakomita okazja do zapoznania się z najnowszą ofertą GE Energy oraz firm partnerskich, ale także możliwość wymiany doświadczeń i opinii między użytkownikami oprogramowania Smallworld z Europy, Afryki i Indii.

Jak co roku Globema będzie brała aktywny udział w konferencji. Będzie nas można odwiedzić na naszym stoisku wystawowym oraz wysłuchać referatu Dariusza Olszewskiego pt. „Reconciliation of NMS and Network Inventory data – a key to successful NI deployment” podczas głównej sesji plenarnej.

W imieniu GE Energy i Globemy serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
www.registrationassistant.com/emeai09/default.asp

W przypadku chęci uczestnictwa prosimy o kontakt z Globemą pod numerem telefonu (022) 848 73 13 lub mailowo: info@globema.pl

Jednolity system GIS w spółkach Grupy Dalkia Polska

By | Ciepłownictwo

W ciągu ostatnich dwóch lat Dalkia Polska ujednoliciła stosowane w ramach Grupy systemy informatyczne. Ujednolicenie systemów GIS w spółkach dystrybucji ciepła (Dalkii Łódź i Dalkii Poznań) zostało zrealizowane przez Globemę.

Przedsięwzięcie obejmowało migrację systemu w Łodzi do nowej wersji oprogramowania Smallworld 4 (Dalkia Łódź już od kliku lat wykorzystuje system Smallworld GIS) oraz udostępnienie takiej samej funkcjonalności dla Dalkii Poznań. System jest dostępny w poszczególnych ośrodkach przez łącza rozległe z zewnętrznego centrum przetwarzania danych. Umowa obejmowała pełne wdrożenie systemu, w tym dostawę oprogramowania, przeniesienie danych o sieci (z dotychczasowych systemów), integrację z innymi systemami i przeprowadzenie szkoleń. Nadal świadczymy serwis dostarczonego oprogramowania.

System, zbudowany na platformie Smallworld 4 firmy GE Energy z wykorzystaniem aplikacji EC.GIS Globemy, służy obecnie przede wszystkim do sporządzania „elektronicznej” dokumentacji sieci na podkładach mapowych z dokładnością do pojedynczego elementu sieciowego (odcinka przewodu, węzła, jego wyposażenia, itp.). Dzięki połączeniu z innymi podsystemami przedsiębiorstwa (np. środki trwałe, rozliczanie odbiorców, telemetria), stanowi repozytorium informacji techniczno-eksploatacyjnych wspierając m.in. działania dyspozytora, usuwanie awarii, planowanie inwestycji, wykonywanie obliczeń hydraulicznych i termodynamicznych oraz wykonywanie analiz, raportów i zestawień.

Dzięki wdrożeniu jednolitego systemu GIS zauważalne jest zwiększenie efektywności działania Spółek, przy równoczesnym zmniejszeniu kosztów prowadzonej działalności oraz podwyższeniu jakości świadczonych usług.

Nagrody Globemy

By | Wydarzenia

Tegoroczna konferencja Globemy zbiegła się z 10-leciem działalności firmy oraz z 20-tą rocznicą powstania platformy Smallworld. Z tego też względu Zarząd Globemy postanowił uhonorować firmy, z którymi Globema współpracuje najdłużej, które również mają swój wkład w rozwój systemu Smallworld. Podczas uroczystej kolacji w Kopalni Soli w Wieliczce nagrodami zostały wyróżnione następujące firmy:

  • Netia SA – za ponad 10 lat owocnej współpracy i skuteczne wdrożenie oraz twórcze wykorzystywanie wielu aplikacji Smallworlda
  • RWE Stoen Operator – za ponad 10 lat owocnej współpracy i skuteczne wdrożenie oraz twórcze wykorzystywanie oprogramowania Smallworld i aplikacji EL.GIS
  • Dalkia Łódź SA – za wieloletnią owocną współpracę i twórczy wkład w kształt i sposoby wykorzystywania aplikacji Smallworld EC.GIS w ciepłownictwie
  • RZE Dystrybucja – za wieloletnią owocną współpracę i pierwsze w Polsce wykorzystanie oprogramowania Smallworld do obsługi zarówno sieci energetycznej jak i telekomunikacyjnej
  • Multimedia Polska SA – za wieloletnią twórczą współpracę nad zastosowaniami oprogramowania Smallworld w obsłudze sieci i wspieraniu świadczenia usług telekomunikacyjnych i telewizji kablowej
  • TeliaSonera Denmark – for the ability to contribute to innovative and benefit oriented implementation of the Smallworld solution focused on supporting major business processes
  • GE Energy Smallworld – for long-term partnership and for continuous development of the software platform and applications that enable successful implementations beneficial for our Clients

oraz

  • Dick Newell – for co-founding and developing Smallworld and for encouraging us to build a successful business based on Smallworld software

UPC Broadband Slovakia wybrała oprogramowanie Smallworld

By | Smallworld, Telekomunikacja

Globema s.r.o., czeska spółka córka firmy Globema, podpisała kontrakt na dostawę i wdrożenie systemu inwentaryzacji sieci (NIS) dla UPC Broadband Slovakia, jednego z wiodących dostawców usług triple-play w Słowacji.

System będzie oparty na produktach z rodziny Smallworld Inventory firmy GE Energy, przede wszystkim na telekomunikacyjnej aplikacji Physical Network Inventory (PNI). Standardowa funkcjonalność PNI zostanie rozszerzona o autorskie moduły Globemy, m.in. specjalizowane przeglądarki internetowe i moduły do zarządzania włóknami światłowodowymi.

Wdrożony system poprzez wsparcie procesów biznesowych takich jak: inwentaryzacja sieci, zarządzanie awariami, projektowanie jej rozwoju, zarządzanie zasobami sieci, wpłynie na znaczną poprawę jakości usług świadczonych dla klientów oraz na obniżenie kosztów związanych z utrzymaniem i eksploatacją sieci optycznej przedsiębiorstwa.

Oprócz instalacji i integracji systemu umowa obejmuje również migrację danych o sieci optycznej Bratysławy, przeprowadzenie pełnego cyklu szkoleń oraz świadczenie wsparcia technicznego i systemowego dla wdrożonego systemu.

UPC Broadband Slovakia jest drugą po UPC Polska firmą z Grupy UPC, która wybrała Globemę jako firmę, która dostarczy i przeprowadzi wdrożenie oprogramowania GE Smallworld.

Dla Globemy podpisanie umowy oznacza umocnienie się na pozycji lidera spośród dostawców rozwiązań GIS dla branży telekomunikacyjnej w regionie Europy Środkowo – Wschodniej.
Więcej informacji: Rene.Donat@globema.cz

UPC Broadband Slovakia należy do liderów słowackich dostawców sygnału telewizyjnego (analogowego, cyfrowego i satelitarnego) oraz szerokopasmowego Internetu i telefonii. Usługi te dostarczane są przez sieć kablową jako pakiet „triple-play”. UPC Broadband Slovakia jest częścią korporacji Liberty Global, Inc. (NASDAQ: LBTYA, LBTYB).

Globema na Smallworld 2008 Americas Users Conference

By | Wydarzenia

W dniach 28 września – 2 października 2008 roku w Hollywood na Florydzie odbędzie się kolejna, organizowana przez GE Energy w USA, Konferencja Użytkowników Oprogramowania Smallworld.

Konferencja będzie forum wymiany opinii i doświadczeń z zakresu zastosowania oprogramowania Smallworld, którego producentem jest GE Energy. Organizatorzy przewidują 4 równoległe sesje tematyczne: telekomunikacyjna, energetyczną, gazową oraz technologiczną, podczas których zostaną zaprezentowane najnowsze produkty z rodziny Smallworld oraz rozwiązania wykraczające poza tradycyjnie rozumiane branże telekomunikacyjne i sieciowe.

W bieżącym roku planujemy bardzo aktywny udział Globemy: stoisko na wystawie głównie z prezentacjami aplikacji telekomunikacyjnych Globemy, referat pt. Efficient Management of Fiber Networks and Logical Resources oraz wspólne z pracownikami GE Energy poprowadzenie warsztatu poświęconego aplikacji telekomunikacyjnej Logical Network Inventory.

W imieniu GE Energy i Globemy zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji.

Smallworld 2008 Americas Users Conference

By | Smallworld, Wydarzenia

W dniach 28 września – 2 października 2008 roku w Hollywood na Florydzie odbyła się kolejna, organizowana przez GE Energy w USA, Konferencja Użytkowników Oprogramowania Smallworld.

Konferencja była forum wymiany opinii i doświadczeń z zakresu zastosowania oprogramowania Smallworld, którego producentem jest GE Energy. Organizatorzy zorganizowali 4 równoległe sesje tematyczne: telekomunikacyjna, energetyczną, gazową oraz technologiczną, podczas których zostały zaprezentowane najnowsze produkty z rodziny Smallworld oraz rozwiązania wykraczające poza tradycyjnie rozumiane branże telekomunikacyjne i sieciowe.

W bieżącym roku możemy odnotować bardzo aktywny udział Globemy: stoisko na wystawie, głównie z prezentacjami aplikacji telekomunikacyjnych Globemy, referat pt. Efficient Management of Fiber Networks and Logical Resources oraz wspólne z pracownikami GE Energy poprowadzenie warsztatu poświęconego aplikacji telekomunikacyjnej Logical Network Inventory.

ISO dla Globemy

By | Ciepłownictwo, Energetyka, Gazownictwo i Ropociągi, Google, Rozwiązania Mobilne, Smart Grid, Telekomunikacja, Usługi, WorkForce Management, Wydarzenia

Po półrocznym okresie wdrażania Systemu Zarządzania Jakością i audycie przeprowadzonym przez firmę DQS GmbH, w marcu b.r., Globema uzyskała certyfikat potwierdzający, że wdrożony System Zarządzania Jakością spełnia wymagania normy ISO 9001:2000.

System Zarządzania Jakością obejmuje swym zakresem wszystkie obszary działalności Globemy, a w szczególności projektowanie, dostarczanie, wdrażanie i integrowanie kompleksowych rozwiązań informatycznych.

W Polityce Jakości Globemy czytamy m.in.:

„Jakość jest naszą podstawową zasadą. Oznacza ona dla nas dostarczanie naszym klientom innowacyjnych produktów i usług.

Doskonalenie jakości jest sprawą każdego pracownika Globemy, dlatego też wierzymy, iż ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością będzie kluczem do zrealizowania wszystkich wyznaczonych celów.”

ROMTELECOM wybrał GE Smallworld Physical Network Inventory

By | Smallworld, Telekomunikacja

Globema RO s.r.l., rumuński oddział Globemy, podpisał kontrakt na dostawę i wdrożenie aplikacji dla operatorów telekomunikacyjnych – Physical Network Inventory (PNI).

Najnowsza wersja PNI 4.1 zastąpi obecną starą wersję Smallworld – modelIT, używaną dziś tylko do celów dokumentowania. Główny cel projektu to zapewnienie szerszego wsparcia dla procesów biznesowych Romtelecom, szczególnie w zakresie zarządzania siecią światłowodową Bukaresztu. W rezultacie wdrożenia oczekiwane są następujące korzyści: lepsze wsparcie dla sprzedaży usług, efektywniejsze planowanie budowy i rozbudowy sieci, poprawa obsługi abonentów i jakości usług.

Nowy system oparty na PNI zostanie rozszerzony o moduły Globemy dla sieci optycznej – Optical Network Atlas oraz Fibre Route Manager. Zakres projektu obejmuje rozszerzenie standardowych funkcjonalności PNI, instalację i konfigurację, migrację danych o sieci światłowodowej i miedzianej, cykl szkoleń oraz wsparcie techniczne i systemowe. Całe rozwiązanie zostanie dostarczone z rumuńskim interfejsem użytkownika oraz lokalnym systemem współrzędnych.
Podpisanie kontraktu z Romtelecom oznacza dla Globemy dalsze umocnienie pozycji wiodącego dostawcy zaawansowanych rozwiązań typu Network Inventory dla operatorów telekomunikaycjnych w regionie Europy centralnej i południowej.

Więcej informacji: Cosmin.Albu@globema.ro ; Andrzej.Hutnik@globema.pl

ROMTELECOM jest narodowym operatorem telefonii stacjonarnej, obecnym na rynku rumuńskim od 75 lat. Po procesie prywatyzacji Romtelecom przechodzi obecnie transformację od operatora telefonii stacjonarnej do dostawcy usług tripple play. Dziś Romtelecom oferuje niezawodne i innowacyjne usługi, w tym nie tylko tradycyjną telefonię, lecz także wysokiej jakości internet, telewizję cyfrową, bezpieczny hosting danych oraz usługi głosowe i transmisyjne.
Więcej informacji: www.romtelecom.ro

Nagroda GE Energy dla Globemy

By | Smallworld, Wydarzenia

W czasie corocznego spotkania partnerów GE Energy, które odbyło się w tym roku w październiku na Majorce, Globema po raz kolejny została wyróżniona przez GE Energy nagrodą Sales Channel Recognition Award za osiągnięcia biznesowe w regionie Europa w 2006 roku.

Nagroda ta jest przyznawana najbardziej efektywnym partnerom biznesowym i dystrybutorom produktów oferowanych przez GE Energy w poszczególnych regionach sprzedaży. O przyznaniu nagrody decydują zarówno kryteria finansowe (wykonanie planu sprzedaży), jak i niefinansowe (wysokie kompetencje w zakresie wdrożeń systemów opartych na oprogramowaniu Smallworld). W tym roku podkreślono szczególnie aktywność Globemy w zakresie znajdowania nowych klientów – w 2006 roku stało się nimi 5 polskich firm sieciowych.

Była to już czwarta edycja tego programu, a Globema powtórzyła swój sukces z lat 2003, 2004 i 2005.

SUBSKRYBUJ NEWSLETTER