Współpraca Globemy z UPC Polska

By 28 czerwca, 201222 czerwca, 2020Smallworld, Telekomunikacja

Firmy UPC Polska i Globema podpisały umowę na migrację danych z sieci telekomunikacyjnej Aster do systemu paszportyzacji sieci UPC. Projekt zakłada migrację danych z systemu Suntech ALC-CARE do systemu Smallworld Physical Network Inventory, wdrożonego i wspieranego przez Globemę. Przedmiotem umowy jest także świadczenie wsparcia technicznego oraz dostawa, instalacja i konfiguracja oprogramowania Data Quality Tool, umożliwiającego kontrolę i utrzymanie jakości danych w systemie PNI.

Ogólny schemat przebiegu procesu migracji dla pojedynczej iteracji składa się z:

  • analizy danych zródłowych oraz położenia danych w odniesieniu do istniejących w systemie UPC NIS podkładów mapowych
  • załadowania podkładów i infrastruktury do systemu Smallworld
  • przetworzenia i załadowania sieci do nowego systemu

Po procesie migracji nastąpi automatyczna weryfikacja i naprawa danych przez narzędzie Data Quality Tool, które testuje dane, wyszukuje błędy i przechowuje informacje o nich dla celów ich późniejszej naprawy.

Zespół Globemy ma wymagane kompetencje techniczne oraz wieloletnie doświadczenia w migrowaniu danych do systemów paszportyzacji opartych na Smallworld NI, realizowanych zarówno dla operatorów krajowych, np. Exatel, Multimedia Polska, Netia, jak i zagranicznych – np. RomTelecom czy TeliaSonera Denmark.