Struktura wytwarzania energii w OZE – dane od ekspertów Globemy

struktura wytwarzania energii w OZE

Produkcja energii z OZE jest uzależniona od pogody – a zatem jakość posiadanych prognoz wpływa na ostateczny wynik. Pomocne są tu numeryczne prognozy pogody (NWP – Numerical Weather Prediction). Jednak prognozy o akceptowalnej precyzji dostępne są aktualnie tylko dla krótkich horyzontów czasowych. Czy to oznacza, że musimy godzić się na dużą niepewność przy dłuższych przedziałach czasowych?

Poprawę trafności prognoz można osiągnąć za pomocą złożonych metod prognostycznych. Należą do nich m.in. korzystanie z dedykowanych prognoz pogody, nadążne korygowanie wyników pomiarami lokalnymi oraz łączenie różnych rodzajów źródeł w tzw. elektrownie wirtualne. Zastosowanie obszarowego podejścia oraz koncepcji elektrowni wirtualnych pozwala z wysoką dokładnością przewidywać godzinową produkcję energii w najbliższych dobach.

Wszystkie wymienione wyżej składowe zostały wykorzystane przy tworzeniu systemu 4RES.

Model prognoz meteorologicznych w 4RES dobierany jest zależny od rodzaju źródła, wielkości zainstalowanej mocy oraz rozłożenia terytorialnego. Wszystko po to, aby optymalizować koszty wytworzenia prognoz przy jednoczesnym zachowaniu ich jakości. Wyznaczone prognozy produkcji obejmują horyzont czasowy od kilku godzin do 10 dni naprzód.

Jak dokładnie to działa? W jaki sposób mechanizmy sztucznej inteligencji wpływają na modele prognostyczne? Czy możliwe jest dostarczenie grafików produkcji obarczonych minimalnym marginesem błędu? Zapraszamy do lektury artykułu, w którym odpowiadamy na te i wiele innych pytań. Artykuł został opracowany przez Tomasza Gulczyńskiego, dyrektora Centrum Rozwoju Oprogramowania oraz dr. inż. Krzysztofa Kołodziejczyka, dyrektora Rozwoju Biznesu Utilities w Globemie.