Skip to main content

Większa precyzja prognoz, prognozy 15-minutowe, prognozy intraday, rozbudowane API – poznaj najnowsze możliwości 4RES

By 25 czerwca, 2024Badania i Rozwój, Energetyka
Wzrost precyzji prognoz, prognozy 15-minutowe, prognozy intraday, rozbudowane API – najnowsze możliwości 4RES

Przedstawiamy najnowszą odsłonę systemu 4RES, służącego do prognozowania produkcji energii ze źródeł odnawialnych (OZE). 4RES daje teraz nie tylko zupełnie nowe możliwości w zakresie prognozowania produkcji energii, dostosowane do zmieniających się wymogów rynku energii, ale jest również bardziej niezawodny i łatwiejszy w obsłudze. Przeczytaj artykuł, aby poznać cechy nowego systemu 4RES.

Większa precyzja i wyższa niezawodność prognoz

Prognozy 15-minutowe
generacji energii

Prognozy dnia bieżącego
(intraday)

Wygodniejsza obsługa systemu dzięki
API i aplikacji

Większa precyzja i wyższa niezawodność prognoz

Do dotychczas wykorzystywanych w prognozowaniu produkcji energii modeli pogodowych UM i GFS dodaliśmy model ECMWF, uważany za wiodący w Europie. Wykorzystanie kilku niezależnych źródeł prognoz pogody pozwala zwiększyć precyzję prognozowania generacji. Dla niektórych farm poprawa błędu prognozowania może sięgać kilku punktów procentowych błędu nMAE.

Dzięki zastosowaniu modelu o zasięgu światowym, prognozy generacji OZE mogą być też przygotowane dla dowolnego obszaru na świecie.

Dołączenie nowego źródła danych pogodowych pozwoliło też zwiększyć odporność naszej usługi na awarie zewnętrzne, zapewniając ciągłość i punktualność prognoz. W razie awarii jednego ze źródeł prognoz pogody, system automatycznie pobiera dane z drugiego dostępnego źródła.

Prognozy 15-minutowe generacji energii

W związku z przejściem Rynku Bilansującego oraz planowanym przejściem rynku energii na rozliczanie dostaw w przedziałach 15-minutowych, wprowadziliśmy w 4RESie możliwość przygotowania prognoz generacji energii o takiej rozdzielczości czasowej.

Prognozy dnia bieżącego (intraday)

System 4RES może dostarczać teraz także prognozy na dzień bieżący (tzw. intraday).

Dzięki temu operatorzy handlowo-techniczni mogą korygować swoją pozycję sprzedażową w danym dniu (D), korzystając ze statystycznie bardziej dokładnych prognoz, niż to możliwe przy prognozach dnia następnego (D+1), zmniejszając niekorzystny udział w Rynku Bilansującym.

Wygodniejsza obsługa systemu dzięki API i dedykowanej aplikacji

Znacząco rozbudowaliśmy API do systemu 4RES i opracowaliśmy dedykowaną aplikację webową do jego obsługi. Aplikacja pozwala łatwo obsługiwać wszelkie zmiany, jakie zachodzą w obrębie farm energetycznych (dodawanie nowych farm, zmiana ich charakterystyki, określanie czasowych wyłączeń) i ich parametry.

Aplikacja 4RES nie tylko usprawnia nasz wewnętrzny proces obsługi klientów – możemy udostępnić ją klientowi do samodzielnego zarządzania farmami. Dzięki temu klient zyskuje:

  • Bezpośredni nadzór nad swoim portfelem źródeł energii.
  • Możliwość natychmiastowego wprowadzania redukcji (wyłączeń eksploatacyjnych lub ograniczeń systemowych) bez opóźnień wynikających z koniecznością zakomunikowania takiej potrzeby Globemie.
  • Możliwość integracji systemu 4RES ze swoim systemem rozliczeniowym.

Ciągły rozwój 4RESa

System 4RES jest cały czas wzbogacany o nowe funkcjonalności i techniki prognozowania coraz bardziej zaawansowanych technicznie źródeł odnawialnych, jak na przykład farm z bifacjalnymi panelami PV czy farm wyposażonych w trackery.

Porozmawiajmy o wykorzystaniu 4RESa w Twoim biznesie

Zainteresował Cię temat systemu do prognozowania generacji energii z odnawialnych źródeł energii 4RES? Chcesz dowiedzieć się więcej o najnowszych zmianach i możliwości wykorzystania 4RESa w Twoich farmach energetycznych? Skontaktuj się z nami.

Chcę dowiedzieć się więcej

To też może Cię zainteresować