X Forum Gospodarcze TIME już za nami

By Marzec 9, 2018Wydarzenia
fgtime

W dniach 5-6 marca w Warszawie odbyła się dziesiąta edycja Forum Gospodarczego TIME. Jak co roku byliśmy partnerem konferencji na temat europejskiego przemysłu elektronicznego i teleinformatycznego, która gromadzi liderów ICT, realizujących transformację przemysłową Industrie 4.0. Tematyka Forum zaproponowana przez zarządy Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji i Zrzeszenie Przemysłu Elektrotechnicznego z Niemiec, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem zarówno licznie obecnej administracji państwowej, jak i przedstawicieli całej branży elektroniki i teleinformatyki.

Zarząd Globemy wśród laureatów…

W tym roku Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji i Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji obchodzą 25 lat swojej działalności, co świętowano także na Forum podczas wieczornej gali. Podczas uroczystości uhonorowano specjalnymi wyróżnieniami osoby, które w znaczący sposób pomagały zarówno w powstaniu obu Izb, jak i poprzez swoją aktywność przyczyniły się do zbudowania ich pozycji na rynku. Wśród nich znalazł się Wiceprezes Globemy, Marek Maniecki, któremu złożono podziękowania za wieloletni wkład w tworzenie wizerunku i aktywności w PIIT.

marek_manieckiPrzebieg Forum

Pierwszy dzień konferencji poświęcono problematyce rozwoju przemysłu 4.0, a drugiego omawiano warunki, które pozwolą na przyspieszenie inwestycji w sieci 5G. Prezes Zarządu Globemy, Marek Gondzio, wziął udział w panelu dyskusyjnym „Czy potrzebne są nowe modele biznesowe dla usług wymagających sieci 5 G?”.

fotofgtime

Wnioski ze wszystkich sesji zebrano w kilku punktach:

  • rozwój gospodarczy w najbliższych latach będzie kształtowany przez implementacje „technologii myślenia”
  • usieciowienie produktów materialnych będzie ulegać dalszemu przyspieszeniu, zatem konieczne jest budowanie warunków zapewniających ich interoperacyjność
  • regulacje prawne mają coraz większy wpływ na kształt rynku oraz tempo rozwoju technicznego i społecznego
  • rośnie znaczenie gospodarcze tzw. ekonomii skali, co przekłada się na konieczność tworzenia zunifikowanego prawa w ramach dużych obszarów gospodarczych
  • rosnąca rola innowacyjności i wiedzy w życiu społeczno-gospodarczym spowoduje głębokie zmiany w strukturze zatrudnienia.

/Na podstawie fgtime.pl oraz kigeit.org.pl; Fot. fgtime.pl/